Työsuojelurahasto jakoi lähes miljoona euroa ylimääräisessä tutkimuksen teemahaussa

Työsuojelurahasto myönsi yhteensä lähes miljoona euroa kymmenelle hakemukselle ylimääräisessä tutkimuksen teemahaussa, ”Kun työpaikkaa kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen kriisi”. Rahasto vastaanotti yhteensä 40 hakemusta 13.1.2023 päättyneessä tutkimuksen teemahaussa

Nämä rahoituksen saaneet hankkeet tuottavat tutkimuksen keinoin sellaista tietoa, jota voidaan nopeasti hyödyntää työelämässä tulevien kriisien ja poikkeusolojen aikana. Tutkimushankkeet valmistuvat 1.8.2024 mennessä, jonka jälkeen tulokset ovat työelämän hyödynnettävissä.

Työsuojelurahasto tukee seuraavia tutkimushankkeita

Työterveyslaitoksen Työkuormituksen hallinta turvallisuuskriittisissä töissä poikkeusoloissa –tutkimushanke sai 130 000 euron rahoituksen. Hanke tuottaa toimenpidesuositukset työkuormituksen hallintaan poikkeusolojen varalle pelastus- ja ensihoito-, hoito- ja ydinvoima-aloille. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen. Lisätietoa hankkeesta.

Lapin yliopiston Kyvykkäänä kriisi -tutkimushanke sai 120 00 euron rahoituksen. Hanke tarkastelee, miten kriisissä heikentyviä johtamisen voimavaroja ja selviytymiskykyä voidaan tukea itsensä johtamisen keinoilla. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Hanna Vakkala. Lisätietoa hankkeesta.

Työterveyslaitoksen Johda palautumista kriisissä -tutkimushanke sai 117 000 euron rahoituksen. Hanke tutkii koronapandemian rasittamia sotetyöntekijöitä ja koronatilanteen lisäksi hyvinvointialuevalmistelun rasittamia sote-alueiden asiantuntijoita. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii tutkimusprofessori Jaana Laitinen. Lisätietoa hankkeesta.

Työterveyslaitoksen Pandemian seuraukset ja pandemiaresilienssiä tukeneet tekijät kunta-alalla -tutkimushanke sai 104 000 euron rahoituksen. Hanke selvittää, miten koronapandemia muutti kunta-alan työtä ja miten muutokset työssä heijastuivat kunta-alan henkilöstön psykososiaaliseen työympäristöön, työhyvinvointiin ja työkykyyn. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii johtava tutkija Jenni Ervasti. Lisätietoa hankkeesta.

Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry:n Työpaikka kriisien oloissa – Käytännöt, opit ja sukupolvien voimavarat –tutkimushanke sai 98 000 euron rahoituksen. Tutkimus tarkastelee mikä merkitys työyhteisöillä on työelämää koettelevissa kriiseissä ja niistä selviämisessä. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii johtaja Jenni Simonen. Lisätietoa hankkeesta.

Tampereen korkeakoulusäätiön Teollisuustyöntekijöiden toiminta kriisitilanteissa – joustavuuden ehdot ja käytännöt (TETO-hanke) -tutkimushanke sai 90 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle. Hanke tutkii, miten teollisuustyöntekijöiden joustava toiminta vaikuttaa myönteisellä tavalla yritysten selviytymiseen yllättävissä kriisitilanteissa. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii yliopisto-opettaja Tiina Saari. Lisätietoa hankkeesta.

Jyväskylän yliopiston Kriisit, korkeakoulujohtaminen ja -työ: miten korkeakoulut voivat toimia paremmin kriiseissä? -tutkimushanke sai 70 000 euron rahoituksen. Hanke tutkii korkeakoulujen kriisijohtamista ja sitä, miten se tukee korkeakouluissa tehtävää työtä kriisin aikana. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii johtaja, tutkimusprofessori Taina Saarinen. Lisätietoa hankkeesta.

Vaasan yliopiston Kriisien hybrideiksi hajauttamat työyhteisöt – miten uudet työntekijät pääsevät osaksi niitä? -tutkimushanke sai 64 000 euron rahoituksen. Hanke tuottaa tietoa uusien työntekijöiden sosiaalisesta integraatiosta etä- ja hybridityöyhteisöihin. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii professori Liisa Mäkelä. Lisätietoa hankkeesta.

Vaasan yliopisto sai 60 000 euron rahoituksen Selviytymisestä uudistumiseen: Oppimisen ja innovoinnin johtaminen työpaikan kriisissä (Uudis) -tutkimushankkeeseen, joka toteutetaan yhteishankkeena Työterveyslaitoksen kanssa. Myös Työterveyslaitos sai hankkeeseen 60 000 euron rahoituksen. Yhteishanke tutkii työkäytäntöjen uudistamisen johtamista kriisitilanteessa opetusalalla. Vaasan yliopistosta vastuuhenkilönä toimii tutkijatohtori Laura Urrila ja Työterveyslaitoksesta tutkimuspäällikkö Virpi Kalakoski. Lisätietoa Vaasan yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteishankkeesta.

Lisätietoja: Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, puh. 09 6803 3310, kenneth.johansson@tsr.fi