Työsuojelurahastolta tukea stipendi- ja kehittämisavustushankkeille

Työsuojelurahaston 15.1.2021 päättyneelle hakukierrokselle saapui 16 stipendihakemusta. Työsuojelurahasto myönsi rahoitusta kolmelle tietokirjastipendi-, kahdelle post doc -tutkimus- sekä kahdelle väitöskirjastipendihakemukselle.


Työsuojelurahasto myönsi 4 000 euron tietokirjastipendin Ilkka Levälle Toimihenkilöt neuvottelupöydässä kirjan viimeistelyyn.

Tarja Kallonen sai 4 000 euron stipendin Jatkuva oppiminen luo hyvinvointia -kirjan viimeistelyyn.

Aurora Airaskorpi sai 4 000 euron stipendin Vapauden tavoittelijat -kirjan viimeistelyyn. Teos käsittelee itsensätyöllistämisen ja työhyvinvoinnin suhdetta tutkimuksen, asiantuntijoiden ja kokijoiden näkökulmasta vertailukohtana perinteiselle työsuhteiselle työlle.

Työsuojelurahasto myönsi Pauliina Valtasaarelle 24 000 euron väitöskirjastipendin Muusikon työnohjaus – Työnohjauksen ja psyykkisen valmennuksen menetelmien kehittäminen orkesterimuusikoille -väitöstyön loppuunsaattamiseen.

Kaisa Pekkala sai 12 000 euron väitöskirjastipendin Työntekijöiden muuttuva viestintärooli ja asiantuntijaorganisaation viestintäkyvykkyyden rakentuminen digitaalisessa viestintäympäristössä -väitöstutkimuksen loppuunsaattamiseen.

Työsuojelurahasto myönsi 30 000 euron stipendin Outi Vanharannalle Innovatiivisuuden edistämisen haasteet ja mahdollisuudet etätyössä post doc -tutkimuksen tekemiseen.

Altti Näsi sai 7 500 euron stipendin Kamerapuhelimet ja visuaalinen keskustelu työyhteisöissä post doc -tutkimuksen tekemiseen.

Stipendihakuja on kolme kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 15.1., 15.5. ja 15.10. Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopulle, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00. Voit tutustua stipendirahoitukseen osoitteessa https://www.tsr.fi/rahoitus-yksityishenkiloille/

Työsuojelurahasto tukee työpaikkojen kehittämistä

Alkuvuodesta Työsuojelurahasto on myöntänyt kehittämisavustusta mm. seuraaville työpaikoille:

Enersense Oy sai 10 750 euroa hankkeeseen, jonka avulla luodaan yhtenäinen työkykyjohtamisen kulttuuri ja yhtenäiset toimintamallit työkyvyn johtamiseksi. Hankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu Oy. Lisätietoa hankkeesta: https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/tyohyvinvoinnin-palvelumuotoilu-teollisuuden-palveluyrityksessa/

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry sai 10 750 euroa hankkeeseen, jonka avulla kehitetään Digiosaamisen todentaminen –palvelukonseptia työntekijäkeskeisesti. Ulkopuolisena asiantuntija hankkeessa toimii niin ikään Laurea-ammattikorkeakoulu Oy. Lisätietoa hankkeesta: https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/tyohyvinvoinnin-palvelumuotoilu-pienessa-asiantuntijaorganisaatiossa/

Ylivieskan kaupunki sai 21 237 euroa hankkeeseen, jonka avulla rakennetaan kaupungin toimistopalveluille kestävä ja ketterä pohja mm. Leanin keinoin. Hankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana toimii Pohjois-Suomen Briljantit Oy. Lisätietoa hankkeesta: https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/ketterasti-kohti-tulevaisuuden-toimistopalveluita/

Kehittämisavustuksissa on jatkuva haku. Voit tutustua rahoitusmuotoon osoitteessa https://www.tsr.fi/rahoitus-organisaatioille/kehittamisavustus/

Voit tutustua Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeissa osoitteessa https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/. Voit hakea rahoitettuja hankkeita mm. rahoitusmuodoittain ja hakusanalla.